Željko Brković diplomirao je aprila 2004. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Katedri za engleski jezik i književnost, gde je septembra 2009. završio master studije sa prosečnom ocenom (9,00). Trenutno se nalazi na doktorskim studijama na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Katedri za engleski jezik. Položio je sve ispite sa prosečnom ocenom (9,30) i radi na izradi doktorske disertacije. Takođe, aprila 2011, na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, završio je master studije Finansijskog menadžmenta sa prosečnom ocenom (9,29). Poseduje sledeće prestižne međunarodne sertifikate:

Certificate of Proficiency in English (University of Cambridge, 2005);
Microsoft Certified IT Professional: Enterprise Administrator (Microsoft, 2008);
Microsoft Certified Solutions Associate (Microsoft, 2012).

Pripremao je kandidate za polaganje međunarodno priznatih sertifikata kao što su: PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL, BEC, TOLES, ICFE.

Zaposlen je na Vazduhoplovnoj akademiji u Beogradu, gde od 2004. godine  predaje Engleski jezik, Engleski jezik u vazduhoplovstvu i Vojni engleski jezik. Pored engleskog, govori  francuski i holandski jezik.

Jovan Travica profesor nemačkog jezika i književnosti, sa dugogodišnjim iskustvom kao prevodilac u privredi i predavač u nastavi nemačkog jezika. Diplomirao je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Pored nemačkog, govori i engleski jezik. Priprema za ispite iz nemačkog jezika i to od A1 za početnike do C2 za najviši jezički nivo.

Javorka Travica profesor nemačkog jezika i književnosti, sa dugogodišnjim iskustvom kao predavač u nastavi nemačkog jezika. Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Priprema za ispite iz nemačkog jezika i to od A1 za početnike do C2 za najviši jezički nivo.

View Fullscreen